Direct naar de contentDirect naar de footer
In het gehele hotel gratis toegang tot ons wifi netwerk
In het gehele hotel gratis toegang tot ons wifi netwerk

Wi-Fi

Wij bieden u onbeperkt gratis draadloos internet door het gehele hotel.

Aanmelden gaat eenvoudig zonder wachtwoord. U zoekt naar het netwerk van KPN, maakt daarmee verbinding en u gaat akkoord met de voorwaarden op de pop-up pagina.

Wij bieden een gemiddelde download snelheid van 2 MB/s.

Als u een bestand wenst af te drukken is dit mogelijk via de receptie. U stuurt het af te drukken bestand per e-mail naar onze receptie; dordrecht@valk.nl.